SF-Randers foreslår ændring af rigide tilstedeværelsesregler

Formand for Børn- og Skoleudvalget i Randers Kommune Anders Buhl-Christensen underdriver problemerne og kommer ikke med konkrete løsningsforslag. Det er en kendsgerning, at rigtig mange lærere i Randers Kommune er frustrerede over, at de ikke kan levere en ordentlig undervisning, fordi de ændrede arbejdstidsregler giver mindre tid til forberedelse. Oveni det kommer manglen på undervisningsfaciliteter og lærerarbejdspladser.

Anders Buhl-Christensen har ret i, at selvfølgelig kan alting ikke være på plads, når man skal gennemføre så omfattende strukturændringer, som tilfældet er i Randers Kommune. Det kommer til at tage tid.

Men vi kan gøre noget her og nu! Vi kan give lærerne mulighed for at forberede sig der hvor opgaven bedst bliver løst. Hvorfor er det så vigtigt, at romanlæsning og rettelse af elevernes opgaver skal foregå i 20-mands forberedelseslokaler fra kl. 16 til 17 efter 7-8 timers undervisning?

Flere kommuner har slækket på de rigide tilstedeværelsesregler, så lærerne her kun skal være på skolen i 32 timer om ugen. De resterende timer kan lærerne så vælge at lægge på skolen som det sker i dag eller lægge timerne derhjemme, hvor man kan forberede sig uden at skulle stå i kø ved en computer eller vente på, at computeren kan komme på skolens netværk.

I SF-Randers foreslår vi, at Randers Kommune hurtigst muligt går samme vej og nedsætter den tvungne tilstedeværelse til 32 timer om ugen og så lader det op til hver enkelt lærer at disponere over den resterende tid.

Vi er klar over, at dette ikke løser alle problemer. I SF har vi tidligere meldt ud, at vi vil have sænket undervisningsprocenten, så lærerne får mere tid til at forberede en undervisning af høj kvalitet.

Men indtil da, kan vi helt omkostningsfrit give mulighed for fleksibel tilstedeværelse. Lad nu ikke principper stå i vejen for konkrete løsningsforslag!

Er skolerne i Randers Kommune klar til skolestart?

Byggerod, manglende lærerarbejdspladser og manglende klasse- og faglokaler er virkeligheden på flere skoler i Randers op til skolestart. Den nye skolestruktur, der i januar blev vedtaget af Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti, har skabt kaos på de skoler, der er berørte af strukturændringerne.

SF i Randers frygter, at det især kommer til at ramme de svageste elever, og SF’s byrådsmedlem, Charlotte Broman Mølbæk, beder nu Børn- og skoleudvalget om en forklaring.

”Det er klart nok, at ikke alt kunne være 100% klar til skolestart, når man gennemfører en så omfattende ændring af skolestrukturen, som det har været tilfældet i Randers Kommune. Men at der ikke er nok lokaler og møbler til eleverne, og at mange lærere ikke har mulighed for at forberede sig på skolen, er simpelt hen ikke godt nok! Den slags burde man have forudset,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Vestervangsskolen er en af de skoler, der er mest presset som følge af den nye skolestruktur. Allerede i november sidste år advarede SF imod de konsekvenser, skolestrukturen kunne få for skolen. Det unikke udskolingsmiljø, der tidligere blev fremhævet som en af skolens aktiver, synes nu at være helt forsvundet, da man skulle gøre plads til en masse nye elever. Oveni viser det sig, at 60 ekstra elever er blevet indskrevet på skolen.

”Sidste år besøgte Børn- og skoleudvalget Vestervangsskolen, hvor vi så den spændende udskoling, man havde opbygget. Denne var til stor inspiration, da vi arbejdede med en ny skolestruktur. Desværre ser det nu ud som om, at den flotte og spændende udskoling der gjorde Vestervangskolen til noget særligt, ikke længere er der. Møblerne er fjernet, og lokalerne bruges til mellemtrinet. Udskolingen er presset sammen i den gamle slidte del af skolen. Det er utroligt ærgerligt, at det store arbejde er forsvundet i murbrokkerne, fordi man har valgt at presse skolen til det yderste,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

SF i Randers håber, at der hurtigt bliver lavet en handleplan, der kan afhjælpe det akutte kaos i den randrusianske folkeskole, og partiet frygter især at de særligt sårbare børn, kommer til at lide under det kaos, der lige nu regerer.

”Vi har haft stor fokus på inklusionsbørnene i forhold til diskussionerne om den nye skolestruktur. Der er tale om børn og unge, der har brug for trygge rammer, men lige nu ser vi det stik modsatte. Derfor skal vi handle hurtigt og snarest muligt finde løsninger på de problemer, der truer skolestarten i Randers,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Lad os nu bare starte forfra

Der er to ting, der står lysende klart for mig. Det ene er, at der er brug for at få gjort noget ved skolestrukturen i Randers kommune, og at det næppe kommer til at ske uden skolelukninger. Det andet er, at den – pænt sagt – grumsede proces, der det sidste halve år har præget skolestrukturen, har gjort, at tilliden til forslaget er helt i bund.

I SF bakkede vi op om det oprindelige forslag til en ny skolestruktur, men valgte at forlade forligskredsen, da det stod klart, at man havde forholdt byrådsmedlemmer oplysninger, som de havde ret til aktindsigt i. Efterfølgende forlangte vi, at der blev placeret et ansvar, og det skete ikke.

Debatten det sidste halve års tid har været kaotisk. Den har handlet om tal, evidens og mørklægning af processen. Den har forståeligt nok været følelsesladet, for det er nogle kæmpemæssige ændringer, der påvirker mange i Randers, og de lander oveni en folkeskolereform og en arbejdstidsaftale med lærerne, der allerede sætter maksimal pres på skolerne.

Nej-partierne har været forblændet af skolelukninger, og det der overrasker mig allermest er, at partier på centrum-venstre-fløjen pludselig brugte karaktergennemsnit og andre målbare parametre som et argument imod overbygningsskoler. Den neo-liberalistiske tænketank CEPOS blev ukritisk brugt, fordi den leverede tal, der kunne bruges som argument mod skolelukninger. Dette knæfald for benchmarking og regneark, synes jeg faktisk, er lidt komisk.

Men lad os nu starte forfra. Hvilke visioner har vi for folkeskolen i Randers Kommune? Hvilke unge mennesker vil vi have ud i den anden ende? Hvordan får vi flere elever til at tage en ungdomsuddannelse? Hvordan løfter vi inklusionsopgaven? Hvordan forhindrer vi, at lærerne bliver syge af stress og siger deres jobs op? Hvad kommer det hele til at koste, og hvad er vi villige til at ofre?

Siden skolekvalitetsdebatten rasede i 2011, er folkeskolen ændret radikalt, så spørgsmålet er, om vi i virkeligheden kan bruge særligt meget fra den proces? Vi står med en ny folkeskolereform, hvor flere elever skal inkluderes. Lærerne har fået trukket en arbejdstidsaftale ned over ørene, som betyder mere undervisning og mindre forberedelse. Det er en helt ny virkelighed!

Jeg tror stadig på, at skolestrukturen i højere grad kunne afhjælpe end forværre situationen, men hvis vi virkeligt vil skabe et alternativ til de private skoletilbud i kommunen, så koster det penge, og så skal vi ikke forhøje klassekvotienter, men derimod sætte dem ned.

Og hvis højrefløjen og Socialdemokraterne virkeligt vil folkeskolen det bedste, hvorfor så ikke justere skatten en smule, så der rent faktisk kunne være råd til at gøre det ordentligt. Vi kunne starte med at kigge på dækningsafgiften, da erhvervslivet da om nogen, må være interesseret i en velfungerende folkskole, der kan uddanne kvalificeret arbejdskraft.

På mandag stemmer byrådet om en ny skolestruktur. Jeg er næsten sikker på, at de tilbageværende forligspartier stemmer deres forslag igennem. Det er et amputeret ændringsforslag med et mindre provenu, så det ville være rigtig god stil, hvis man ville være med til at finde penge andre steder i budgetterne, så det bliver de 36 mio. kr. fra det oprindelige forslag, der tilføres.

Søren Jensen Lund
Formand for SF-Randers

SF vil sikre et godt skoletilbud i midtbyen

Der mangler et solidt skoletilbud i midtbyen, og så skal presset lettes fra Vestervangsskolen. Det mener SF, der nu foreslår at Hadsundvejens Skole bevares og slås sammen med Hobrovejens Skole som et helstøbt skoletilbud med en musisk-kreativ profil. Børnemiljøet (0.-6. klasse) skal være på Hobrovejens Skole og Hadsundvejens Skole skal laves til en ren overbygningsskole. Det vil ifølge SF give et bæredygtigt tilbud for børnefamilierne i midtbyen og give en kvalitet, der kan konkurrere med de nærtliggende privatskoler.

”Vi mener, det giver rigtig god mening at lave en overbygningsskole i midtbyen, hvor det pulserende byliv er lige udenfor skolen. Det er tæt på midtbyens kulturtilbud og kan på den måde åbne skolen op mod byen. Hadsundvejens Skole ligger desuden i gåafstand til flere ungdomsuddannelser og vil blive en naturlig del af ungemiljøet i midtbyen. Ved at lave den øvelse mindskes det store pres på Vestervangsskolen,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers.

SF gik til valg på at få overbygningsskoler, så derfor er dette forslag helt i tråd, med de visioner SF har omkring udvikling af folkeskolen og ungemiljøet i Randers Kommune.

”Der har – også i høringssvarene – været rettet meget kritik mod overbygningsskoler, men vi mener faktisk, at vi med rene overbygningsskoler kan være med til at skabe nogle spændende og udfordrende rammer for de unge. Når så mange unge er samlet et sted, opstår der et særligt ungemiljø, samtidig med det er lettere for personalet på skolen at skabe et bredt og fagligt stærkt miljø. Vi ved desuden at kreativitet og musik er rigtig godt for læring og for hjernens udvikling, og i SF mener vi, at det er utrolig vigtigt, at vi også har dét tilbud til de unge mennesker. Hadsundvejens Skole er renoveret for 30 millioner kroner og er på den måde topgearet til at rumme et levende og musisk ungemiljø,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

I oktober valgte SF at trække sig fra forligsgruppen omkring den ny skolestruktur, da en episode omkring udleverede dokumenter var blevet hemmeligholdt. SF bad om at få en fuld redegørelse for forløbet samt en besvarelse af nogle uddybende spørgsmål til den noget spinkle redegørelse, der var foretaget.

”Vi har endnu ikke fået svar på vores spørgsmål og vi har endnu ikke fået placeret et ansvar, så derfor står vi stadig udenfor forligsgruppen. Vi mener dog stadig, at vi har brug for en ny skolestruktur og vi går ind for de overordnede linjer i det forslag, der blev sendt til høring i august. Men efter vi har læst alle høringssvarene igennem, står det mere og mere klart, at der er brug for et godt skoletilbud i midtbyen. Derfor er vi villige til at forhandle med forligsgruppen om en løsning, der kan sikre dette,” siger Charlotte Broman Mølbæk.

Ved byrådsmødet d. 17. november opfordrede borgmesteren partierne udenfor forligsgruppen til at komme med deres forslag til en skolestruktur, men ifølge Charlotte Broman Mølbæk, har det ikke været muligt, at få beregninger fra forvaltningen.

”Vi ville rigtig gerne have lavet et komplet forslag til en ny skolestruktur, men forvaltningen har meldt tilbage, at de ikke kan lave de beregninger, vi har brug for. Vi har desuden fået at vide, at alle partier var velkomne til at få deres forslag beregnet af konsulentfirmaet Ernst & Young, men det virker mest som om, at det handler om at udstille de partier, der ikke har leveret et selvstændigt forslag. I SF mener vi, at kommunen har smidt nok penge efter eksterne konsulenter og regnefolk. Det handler helt grundlæggende om, at børnene i Randers Kommune får den bedste løsning på en skolestruktur. De har ret til kvalitet, indhold og et miljø, hvor de kan trives, udvikle sig og blive så dygtige som muligt,” slutter Charlotte Broman Mølbæk.

Demokrati og ansvar

Kære Socialdemokrater,

Der er ingen tvivl om, at vi i SF betragter jer som en nær allieret i kampen mod ulighed og for et mere retfærdigt samfund. Vi deler mange politiske holdninger, og historisk har vi stået sammen side om side for at forbedre forholdene for lønmodtagerne og de svageste i samfundet. I kommunalvalgkampen pegede vi på en socialdemokratisk borgmester, og da det viste sig, at det ikke var muligt, valgte vi at stå udenfor konstitueringen.

Derfor er jeg dybt skuffet over det tillidsbrud I har begået ved at hemmeligholde væsentlige oplysninger om udskrevne dokumenter, I har set i forbindelse med skolestrukturen. Vi har stemt for en usand udtalelse til Statsforvaltningen, og det kunne være stoppet, hvis I havde meldt klart ud og fortalt os alle om, hvad der var foregået.

I adskillige måneder har jeg og de andre i forhandlingsgruppen bag skolestrukturen set vores borgere direkte i øjnene og fortalt dem, at der ikke har været papirer på bordet

Men det var løgn, og vores kritikere havde ret! For nogen havde haft papirer i hånden.

Det er den slags, der skaber politikerlede. Og med rette, for kan borgerne stole på os? Alle kan begå en fejl, og det kan tilgives, hvis man tager ansvaret på sig og beklager overfor borgerne og byrådskolleger. Men at det bliver holdt hemmeligt i så mange måneder svækker tilliden betydeligt, og desværre sætter det en kæmpe kæp i hjulet på den skolestruktur, som vi i fællesskab har kæmpet for. Hvordan kan borgerne have tillid til os, hvis vi ikke engang taler sandt? Kan de så stole på, at vi er de rigtige til at tage vare på Kommunen og en så stor forandring af folkeskolen i Randers Kommune, som skolestrukturen er?

SF vil ikke være en del af det spil, og vi har derfor trukket vores støtte til skolestrukturen indtil vi får en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der er foregået. Kun på den måde kan vi få ryddet op, og kun på den måde kan vi vinde tilliden tilbage!

I redegørelsen indtil videre bliver det beskrevet, at det er sekretariatschefen, der har printet dokumenter ud. Men der nævnes ikke noget om, at den fungerende borgmester, Henning Jensen Nyhuus, var til stede. Som borgmester har man det politiske ansvar og kan en sekretariatschef nægte at udlevere dokumenter, hvis borgmesteren befaler det?

Jeg opfatter ikke Henning Jensen Nyhuus som novice efter flere perioder som borgmester, og jeg har svært ved at tro på at det er en lille fodfejl. Det er en klar fejl og han var som fungerende borgmester den politiske ansvarlige. SF mener, han bør tage det ansvar på sig. Det er simpelthen uacceptabelt, at al kritik rettes mod sekretariatschefen. Han var bare den uheldige, der havde vagten den uge, da ledelsen i børn og skole var på ferie.

At der er sendt en usand udtalelse til Statsforvaltningen er en skandale. At der er blevet hemmeligholdt oplysninger for byrådet er en skandale. At både byrådsmedlemmer og mindst én i forvaltningen har haft viden om det, er en skandale!

Derfor skal der ryddes op nu, alle sten skal vendes, så vi kan komme videre. Både med skolestrukturen og med det store politiske projekt, vi deler, nemlig at føre samfundet i en mere demokratisk og solidarisk retning.

Med kammeratlig Hilsen
Charlotte Broman Mølbæk – byrådsmedlem for SF-Randers

Er SF de eneste, der kæmper for demokratiet i Randers Kommune?

Jeg har noteret mig, at der tirsdag aften var et protestmøde på Hadsundvejens Skole, hvor Bjarne Overmark (BL), Jens Kristian Laursen (BL), Kasper Fuhr (VL) og 34 bekymrede borgere deltog. På nyhedsbloggen RANDERSiDAG kunne man onsdag morgen læse, at de tre benævnte politikere opfordrede til fysisk at konfrontere de politikere, der udgør det store flertal, der bakker op om forslaget til en ny skolestruktur i kommunen.

Jeg bliver nødt til at tage skarpt afstand fra den slags anti-demokratiske metoder! Jeg har forståelse for, at man organiserer demonstrationer og viser sin utilfredshed. Uden demonstrationer havde arbejderbevægelsen ikke været, hvor den er i dag. Men når det kommer til et massivt fysik og psykisk pres, der har til formål at presse politikere til at tage en beslutning, de faktisk ikke mener er rigtig, så står jeg af!

På den anden side har vi nogle partier, der bevidst har medvirket til at sende usande oplysninger til Statsforvaltningen. Man har i den socialdemokratiske byrådsgruppe fået forevist dokumenter, der herefter burde have været sendt til alle andre byrådsmedlemmer. Det er sket på et tidspunkt, hvor Henning Jensen Nyhuus har været fungerende borgmester, og derfor efter min bedste overbevisning har haft det politiske ansvar. Om det er en fodfejl eller decideret magtarrogance er ligemeget. Der er blevet tilbageholdt oplysninger for det resterende byråd, og man har stemt for en udtalelse til Statsforvaltningen, som man vidste manglede centrale oplysninger eller endda var usand.

Ja, det handler om proces, men der er en syg kultur i Randers Kommune, og det skal der ryddes op i. Hvis ikke borgerne kan stole på politikerne og politikerne kan stole på forvaltningen, så får det store konsekvenser – hvadenten den nye skolestruktur bliver vedtaget eller ej. Vi har desuden et kæmpe demokratisk problem, når folkevalgte politikere vælger udenomsparlamentarisme, fysiske konfrontationer og populisme.

Jeg er glad for forslaget til den nye skolestruktur, og det er på trods af, at vi i SF har været udsat for et massivt pres, der har haft det formål at få os til at skifte mening. Men vi kan ikke gå på kompromis med åbenhed og demokrati i den demokratiske beslutningsproces.

Få nu lagt alle oplysninger frem, få undersøgt sagen til bunds og placeret et ansvar, og få så vedtaget den skolestruktur, som et stort flertal af borgerne i Randers Kommune har sukket efter i flere år! Mafiametoder skal bekæmpes med demokrati og åbenhed.

Søren Jensen Lund
Formand for SF-Randers

SF sætter bremsen i

Søndag aften kom frem, at der har været tilbageholdt oplysninger for byrådet i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til en ny skolestruktur i Randers Kommune. Derfor har SF valgt at trække opbakningen til forslaget, indtil der har været en tilbundsgående undersøgelse af disse oplysninger.

Det fremgår i en skrivelse underskrevet byrådsmedlemmerne i Beboerlisten og Velfærdslisten, at der har været omdelt papirer til den socialdemokratiske byrådsgruppe, og det er blevet bekræftet af kommunaldirektør Hans Nikolaisen. Dette fremgår ikke af det svar, som et byrådsflertal d. 1. september stemte for at sende til Statsforvaltningen.

”De nye oplysninger, der er kommet frem er chokerende. Det er tydeligt, at der ikke har været åbenhed omkring processen. Både forvaltningen og Socialdemokraterne har været klar over, at der i det svar, der er sendt til Statsforvaltningen var forkerte oplysninger. Det fremgår ikke af svaret til Statsforvaltningen, at der er blevet forevist materiale for den socialdemokratiske gruppe. Det er påfaldende, at dette er sket samtidig med, at Henning Jensen Nyhuus har været fungerende borgmester. Vi kan ikke deltage i det videre arbejde med skolestrukturen før vi har fået afklaret og placeret det politiske ansvar. Vi skal have fuldstændig klarhed over, hvor mange og hvem, der har haft viden om dette forhold, vi skal vide hvorfor det har været hold hemmeligt siden uge 27 og hvorfor sandheden pludselig kommer frem nu,” siger Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem for SF i Randers.

Udover at få placeret det politiske ansvar, skal det sikres, at resten af processen kommer til at forløbe i fuld åbenhed. Det betyder blandt andet, at det talmateriale, der ligger til grund for beregningerne af provenuet på 36 mio. kr. skal være offentligt tilgængeligt og sat op på en gennemskuelig måde.

”Det her er virkeligt ærgerligt! Vi har stået på mål for skolestrukturforslaget, fordi vi tror på intentionerne, men når vi bliver ført bag lyset, så bliver vi nødt til at trække i bremsen. SF er et pragmatisk socialistisk parti, der søger indflydelse, men det er en principsag, at den politiske beslutningsproces foregår åbent og demokratisk. Det går vi ikke på kompromis med!” slutter Charlotte Broman Mølbæk.