SF i Randers vil kigge på forsøg med legalisering af hash

Fyrre års intensiv kamp mod hash har slået fejl. Vi har brugt milliarder af kroner på at håndhæve et forbud, samtidig med at staten er gået glip af endnu flere milliarder af kroner, der i stedet for at ende i kriminelle miljøer kunne komme alle – især misbrugere – til gode. Derfor kæmper SF i Randers for at få lov til at gennemføre et tre-årigt forsøg med legalisering af hash. Læs videre “SF i Randers vil kigge på forsøg med legalisering af hash”

Annette Vilhelmsen kommer til Randers

På lørdag får SF i Randers besøg af Social-, Børne- og Integrationsminister og Formand for SF Annette Vilhelmsen. Efter en lille rundtur i midtbyen, vil man kunne møde hende på Rådhustorvet. Senere går turen til Nordbyen, hvor hun besøger Park Caféen og hører om Bysekretariatets arbejde med helhedsplanen.

I september i år fremlagde Annette Vilhelmsen regeringens sociale 2020-mål. Med forpligtende sociale mål sætter regeringen en konkret retning for indsatsen over for de dårligst stillede borgere i samfundet. Dette skal sikre, at den hjælp og støtte, der gives, også gør en forskel i disse menneskers tilværelse.

”Vi må ikke miste de mest udsatte mennesker i vores samfund af syne. Det er de børn, der begynder livet med dårlige odds, og det er de voksne, som lever livet på samfundets kant. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu har taget skridtet videre og sat helt konkrete sociale mål frem mod 2020 for, hvordan vi bedst muligt hjælper de mennesker, der har allermest brug for det,” siger Annette Vilhelmsen.

I Nordbyen i Randers er Bysekretariatet med til at igangsætte projekter, der kan gøre Nordbyen til et bedre sted at bo. Det er en helhedsorienteret indsats, der skal forbedre vilkårerne for de dårligst stillede i et belastet område.

”I SF er vi imponerede over det arbejde, medarbejderne laver i området,” siger Charlotte Broman Mølbæk, spidskandidat og formand for SF i Randers. ”Arbejdet bærer præg af kreativitet, og tager udgangspunkt i de behov og de idéer der opstår. Der arbejdes helhedsorienteret og innovativt. Arbejdet løfter ikke bare nordbyen men giver hele byen flere tilbud.”

Program for Annette Vilhelmsens besøg:

10.00 Ankomst til Østervold 22 og rundtur i midtbyen.

10.30 Mød Annette Vilhelmsen og lokale SFere på torvet.

11.30 Besøg på Bysekretariatet, hvor medarbejdere og lokale beboere vil fortælle om den boligsociale indsats.

For mere info, kontakt venligst:

Søren Jensen Lund – soren@sorenlund.net – 2873 1807