Lad os få billige minibusser

Af Jørgen Mogensen, Randers – byrådskandidat for SF i Randers.

På vælgermødet i tirsdags på Værket, kom den kollektive trafik igen op i debatten, og der var en generel opbakning til at finde en måde at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

I SF Randers har vi fremlagt forslag om at lave en ”Metro” i Randers by, der ikke er tog, men mini-busser. Der kan også være andre løsninger, men formålet med en Randers Metro er, at:

  • Binde busstationen og banegården meget tættere sammen, så der er afgange hvert 2. til hvert 5. minut det meste af dagen.
  • Skabe hyppige og hurtige forbindelser mellem midtbyen og indfaldsvejene til Randers, så medarbejdere og studerende kan komme hurtigt og billigt mellem hjem og arbejdsplads/uddannelsessted.
  • Skabe et ”Park-and-Ride” system, der gør det enkelt og hurtigt at pendle til og fra Randers
  • Begrænse antallet af biler i midtbyen, så vi får renere luft og mindre trængsel.

Når vi foreslår mini-busser, så er det på grund af, at de er meget fleksible og hurtige, og så ”fylder de ikke så meget” i trafikken, som de store bybusser.

Der er store busser i de tidlige morgentimer og om eftermiddagen, der er næsten fyldt op – ja, måske endda overfyldte, men i langt den største del af dagen, er der mellem 4 og 8 passager i de busser, jeg ser på gaden.

Så udenfor myldretiden er der rigtig god økonomi i at køre med mini-busser i stedet for med de store bybusser. Man kan købe 4 mini-busser for det samme som en bybus koster, bybusserne bruger 4 gange så meget brændstof som en mini-bus, og de er meget billigere i vedligeholdelse (olieskift, dæk mv.) og afgifter.

Hvis der er behov for at transportere 35 passagerer fra busstationen til Paderup Gymnasium om morgenen, så kan man – som nu – vælge at sende én bybus hvert 20. minut eller som SF foreslår – at sende 4 mini-busser af sted med 5 minutters interval. Så skal man ikke vente 20 minutter, inden den næste bybus kommer – man kan komme med 5 minutter senere.

Det er hele tiden muligt at tilpasse antallet af mini-busser til det behov, der er for at blive transporteret. Og som skatteyder i Randers synes jeg, at det er sjovere at se en mini-bus med 4 passagerer, end at se en kæmpe bybus med 4 passager køre ud ad Århusvej kl. 11 om formiddagen.

Det er rigtigt, at én chauffør ikke kan køre 4 busser på én gang – selv om det er mini-busser. Og det er formentlig her, at formanden for Miljø og Teknik foranlediges til at ryste på hovedet over, at vi mener, det er billigere med mini-busser.

For det første kan mini-busser køres med et almindeligt taxa-kørekort i stedet for et buskørekort, der skal bruges til de store busser.

For det andet er der en meget lille forskel på at have 3 Randers-borgere på dagpenge i stedet for at have dem til at køre deres medborgere rundt i mini-busser. Kasse-tænkning bør ikke stå i vejen for nytænkning og fleksible løsninger.

For det tredje kan de mini-busser der ikke er brug for i myldretiden, sættes ind på udvalgte oplandsruter, hvor borgere ønsker hyppigere afgange. En bybus kan kun være et sted ad gangen. 4 mini-busser kan være på samme rute samtidig, men de kan også være på 4 forskellige ruter ad gangen.

Og på kort såvel som på langt sigt vil Randers Kommune kunne spare på investeringer i udvidelse af indfaldsvejene til Randers.

Århusvej er total-kø om morgenen, og på Hobrovej skaber de to rundkørsler trafikkaos hver eneste morgen.

Lad os nu komme i gang med at gøre det attraktivt at bruge kollektiv trafik i Randers – så bliver det også mere fremkommeligt for de, der har brug for at køre i egen bil.

Lad os få tal på, om det er billigere eller dyrere at køre med mini-busser. Det kan vi bruge til noget.

Der er ikke brug for hverken at ryste på hovedet eller at ryste på hånden.

En Metro i Randers vil skabe opmærksomhed i mange andre store byer. Så vil Randers blive en endnu dejligere by at bo i, og voksne som børn kan blive transporteret hurtigt, sikkert og billigt mellem hjem og skole/arbejdsplads.

Jeg opfangede positive tilkendegivelser fra både socialdemokrater, konservative og radikale – kun Velfærdslistens repræsentant rystede på hovedet. Er det blevet en vane?

Hurtigere og bedre tog er også til gavn for Randers

Af Pia Olsen Dyhr, Transportminister og Charlotte Broman Mølbæk, spidskandidat for SF i Randers

For SF har en miljøvenlig kollektiv trafik altid været en hjertesag, og udviklingen af den kollektive trafik er både en national og en lokal opgave.

Regeringen har indledt forhandlinger om en ny togplan for Danmark, der bygger på en togfond med 28,5 milliarder kroner. Det kommer til at betyde hurtigere og bedre tog, og vil blive den største forbedring for de danske togpassagerer siden åbningen af Storebæltsbroen i 1997.

Vi vil opnå markant hurtigere rejsetider, som vil rykke Danmark tættere sammen. Effekterne vil sprede sig som ringe i vandet til hele landet. Det vil samtidig skabe tusindvis af arbejdspladser, når nye skinner skal lægges, signaler udskiftes og anlæg bygges. Og når vi får eltog i stedet for dieseltog vil stort set hele DSB’s udledning af CO2 forsvinde.

For Randers Kommune vil det betyde, at rejsetiden mellem Randers og København kommer ned under to en halv time. Det bliver dermed mere attraktivt at bo, studere, arbejde og starte virksomhed i Randers. Ved at udvikle den kollektive trafik i Randers Kommune, forbedres adgangen fra landdistrikterne til det nye hurtige tognet, og den tætte trafik i Randers vil blive lettet.